Распоред писмених задатака и контролних вежби ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2021/22.ГОДИНЕ

Распоред писмених задатака и контролних вежби ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2021/22.ГОДИНЕ 

Од 1. до 4. разреда

Од 5. до 8. разреда

НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ НАСИЉА У ШКОЛАМА „ЧУВАМ ТЕ“

Обавештавамо Вас да Национална платформа „Чувам те“, која представља прву националну платформу за превенцију и заштиту од насиља у школама у Србији, почиње са радом.Национална платформа има за циљ координицију и јачање интерсекторске сарадње свих надлежних институција у борби против насиља. Поред вршњачког насиља које је у фокусу ове платформе, она представља и алат који ће нам помоћи у борби против насиља према свим запосленима у установама образовања и васпитања широм Србије.
На Националној платформи „Чувам те“ налазе се и сегменти које се односе на информисање и едукацију.


У оквиру сегмента информисања могу се пронаћи информације о облицима насиља, препознавању и поступању у случајевима насиља, злостављања и занемаривања у складу са званичним процедурама надлежних ресора.

На платформи ће се континуирано објављивати едукативни материјали из области превенције и заштите од насиља.
Едукативни садржаји су намењени свим родитељима, наставницима и ученицима.
Ученици ће обуке похађати самостално, али уз претходну сагласност родитеља или старатеља, у складу са Законом о заштити података о личности.
Трећи део платформе који се односи на пријављивање насиља је у процесу израде.

https://cuvamte.gov.rs/

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

I-IV РАЗРЕД

V-VIII ГРУПА A

V - VIII ГРУПА Б

Ви сте овде: Home ЗА РОДИТЕЉЕ