НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ НАСИЉА У ШКОЛАМА „ЧУВАМ ТЕ“

Обавештавамо Вас да Национална платформа „Чувам те“, која представља прву националну платформу за превенцију и заштиту од насиља у школама у Србији, почиње са радом.Национална платформа има за циљ координицију и јачање интерсекторске сарадње свих надлежних институција у борби против насиља. Поред вршњачког насиља које је у фокусу ове платформе, она представља и алат који ће нам помоћи у борби против насиља према свим запосленима у установама образовања и васпитања широм Србије.
На Националној платформи „Чувам те“ налазе се и сегменти које се односе на информисање и едукацију.


У оквиру сегмента информисања могу се пронаћи информације о облицима насиља, препознавању и поступању у случајевима насиља, злостављања и занемаривања у складу са званичним процедурама надлежних ресора.

На платформи ће се континуирано објављивати едукативни материјали из области превенције и заштите од насиља.
Едукативни садржаји су намењени свим родитељима, наставницима и ученицима.
Ученици ће обуке похађати самостално, али уз претходну сагласност родитеља или старатеља, у складу са Законом о заштити података о личности.
Трећи део платформе који се односи на пријављивање насиља је у процесу израде.

https://cuvamte.gov.rs/

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

I-IV РАЗРЕД

V-VIII ГРУПА A

V - VIII ГРУПА Б

РАСПОРЕД ПОДЕЛЕ КЊИЖИЦА

РАСПОРЕД ПОДЕЛЕ КЊИЖИЦА ЗА КРАЈ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

ПО ОДЕЉЕЊИМА

СРЕДА, 23.12.2020.ГОДИНЕ

У ШКОЛСКОМ ДВОРИШТУ

 

ОДЕЉЕЊЕ

ВРЕМЕ

IV-1

11:30 – 11:45

III-1

12:00 – 12:15

III-2

12:30  - 12:45

III-3

13:00 – 13:15

II-1

13:30 – 13:45

II-2

14:00 – 14:15

I-1

14:30 – 14:45

I-2

15:00 – 15:15

I-3

15:30 – 15:45

 

  

 

РАСПОРЕД ПОДЕЛЕ КЊИЖИЦА ЗА КРАЈ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

ПО ОДЕЉЕЊИМА

ЧЕТВРТАК,  24.12.2020. ГОДИНЕ

У ШКОЛСКОМ ДВОРИШТУ

 

ОДЕЉЕЊЕ

ВРЕМЕ

IV-2

09:30 – 09:45

V-1

10:00 – 10:15

V-2

10:30 – 10:45

V-3

11:00 – 11:15

VI-1

11:30 – 11:45

VI-2

12:00 – 12:15

VI-3

12:30 – 12:45

VII-1

13:00 – 13:15

VII-2

13:30 – 13:45

VIII-1

14:00 – 14:15

VIII-2

14:30 – 14:45

 

Данијела Страхинић, директор школе

Ви сте овде: Home ЗА РОДИТЕЉЕ